waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Water al lang verdacht bij vissers

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Water al lang verdacht bij vissers
ELST - Leden van de Elster hengelsportvereniging De Rietvoorn weten het al langer. Paling uit de Aamse Plas in Elst kan je maar beter niet via de bakpan op je bord laten belanden.

Al drie jaar drukt de vereniging haar leden jaarlijks op het hart vooral geen vis uit de Aamse Plas te consumeren. De gemeente Overbetuwe heeft zich sinds woensdag ook achter dat advies geschaard en plaatst binnenkort waarschuwingsborden langs de waterkant. Strekking: vis ongeschikt voor consumptie en zwemmen verboden.

Ongeveer vijf jaar geleden verwierf De Rietvoorn de visrechten op de zuidelijke en zuidwestelijke oever van de Aamse Plas. Vanaf dat eerste moment waren er al verdenkingen.

"Wij hebben een eigen viswaterbeheercommissie. Mensen die zich bezighouden met het bemonsteren van het viswater. Die zagen al vreemde dingen. Verkrommingen bij kleine diertjes in het water, maar ook hele grote muggenlarven. En dat vonden we toch al verdacht", zegt Jan Bosch, voorzitter en tevens secretaris van De Rietvoorn.

Navraag bij het waterschap leverde vervolgens de informatie op dat het slib van de waterplas verontreinigd is met het landbouwgif DDT. Vanaf 2000 drong de hengelsportvereniging daarom bij de gemeente aan op nader onderzoek. Aanvankelijk tevergeefs, maar dit voorjaar vond de vereniging toch gehoor. Er werden enkele forse palingen van ruim een meter met een gewicht van meer dan drie kilo boven water getild en onderzoek toonde aan dat die vis flink verontreinigd was.

Dat de gemeente Overbetuwe nu pas met een onderzoek is gekomen, is vooral een centenkwestie geweest. "Dat de bodem verontreinigd is, weten we al langer. Er was alleen geen geld voor zo'n nader onderzoek", stelt wethouder Jan Walraven.

De waarschuwingsborden zijn al besteld en krijgen spoedig een plekje langs de oever van de plas. Minder voorspoedig gaat het met een voornemen het vervuilde slib te verwijderen. "Dat zijn we al jaren van plan. Maar dat is erg kostbaar. Dan praat je over tonnen." Overbetuwe zoekt daarom naar partijen die kunnen delen in de kosten van zo'n schoonmaak. Bijvoorbeeld ontwikkelaars die betrokken worden bij de aanleg van bedrijventerrein de Merm. De Aamse Plas kan dan als retentiewater voor dat terrein dienen.

Het bestuur van de hengelsportvereniging moet zich nog bezinnen over deze kwestie. En op de vraag of het verstandig is de visrechten voor de Aamse Plas te continueren.

"Onze leden kunnen wij wel waarschuwen voor de risico's van vissen in de Aamse Plas. Maar de mensen die bij de dierenspeciaalzaak een dagvergunning kopen, bereiken wij niet. Als wij dan twijfels blijven houden, moeten wij misschien onze eigen verantwoordelijkheid nemen", stelt Jan Bosch.


datum: 11 juli 2003 | bron: Gelders Dagblad |  rubriek: risico's

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink