waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Slibdepot bij Drempt verkocht

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Slibdepot bij Drempt verkocht
VOOR-DREMPT - Het Waterschap Rijn en IJssel verkoopt het slibdepot bij Voor - Drempt aan een combinatie van particuliere bedrijven. Voor de definitieve opslag van zwaar verontreinigd bagger dat deels afkomstig is uit de Oude IJssel wordt de komende jaren ruim tien miljoen euro geïnvesteerd.

Het exploitatierisico komt te liggen bij de kopers, de Combinatie Drempt. Daarvan maakt het dochterbedrijf BV Waterstromen van Rijn en IJssel voor een derde deel uit. De andere twee partijen zijn aannemer GMB Infra Projecten en Delgromij, een grondstoffenhandel van de Grontmij.

Het werk in de definitieve opslag (DOP) in de waterplas, nu nog het Gat van Wydorp geheten, begint in de derde week van augustus. De bodem en de wanden van de 10 hectare grote plas worden dan gladgemaakt en voorzien van een meter dikke kleilaag.

De kleilaag voorkomt een verspreiding van de schadelijke stoffen uit het slib via het grondwater. Het slib dat in het DOP wordt opgeslagen, komt uit de naastgelegen tijdelijke opslag (TOP). Het is de laatste jaren opgebaggerd uit de Oude IJssel waarvan de bodem is gesaneerd en weer op de juiste diepte gebracht.

Het rivierslib is de laatste tientallen jaren verontreinigd met vooral zware metalen, zoals zink, en kankerverwekkende stoffen als pak's en pcb's uit de Doetinchemse en verder stroomopwaarts gelegen industrie.

Het waterschap is indertijd voor eigen risico met de slibopslag bij Drempt begonnen, om niet afhankelijk te zijn van de schaarse opslagmogelijkheden elders in het land. "Maar het beheren en exploiteren van een slibdepot behoort eigenlijk niet tot de kerntaken van het schap", verklaart beleidsmedewerker Joost van der Plicht.

Na de berging van 200.000 tot 250.000 kubieke meter slib uit de Oude IJssel is er in het Gat van Wydorp ruimte voor nog eens twee keer zoveel slib. Het opereren op de landelijke 'slib-markt' laat Rijn en IJssel liever over aan anderen. "De vergunningen zijn er, het depot kan beginnen. Dus zou het waterschap in principe ook zelf verder kunnen gaan. Maar als het depot uiteindelijk niet wordt volgestort, betekent het een hogere prijs per kubieke meter slib. Dat risico wordt met het slibdepot overgedragen aan de Combinatie Drempt."

Via de dochter-BV Waterstromen houdt het waterschap na de overdracht wel een stevige vinger aan de pols. Bovendien kan het schap via de BV ook delen in de winst.

Eind 2004 moet de 12 hectare grote tijdelijke opslag voor slib uit de Oude IJssel zijn ontruimd. Dat is een voorwaarde uit de provinciale milieuvergunning. Aangezien het overhevelen van het slib een jaar gaat duren, maakt het waterschap nu haast met de definitieve opslag.

Alleen een beroepszaak bij de Raad van State, aangespannen door omwonende Bosvelt, kan nog voor oponthoud zorgen. Een vernietiging van de milieuvergunning zou tot opschorting van het werk kunnen leiden. Volgens Van der Plicht is die kans maar klein, aangezien de rechter bij een schorsingsverzoek niet heeft bepaald dat bij de aanleg een pas op de plaats moet worden gemaakt.

Het eigendom van het definitieve slibdepot wordt aan de Combinatie Drempt overgedragen zodra het slib uit het TOP in het Gat van Wydorp is gestort. Over tien jaar wordt het depot met een beschermende laag grond van een meter dik afgedekt. Het moerassige natuurgebiedje van 22 hectare dat dan ontstaat, gaat deel uitmaken van de ecologische verbindingszone langs de Oude IJssel.

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft de overeenkomst met de Combinatie Drempt intussen goedgekeurd. De omwonenden van het slibdepot worden deze week per brief van de overdracht op de hoogte gesteld.

(door Paul Versluis)


datum: 11 juli 2003 | bron: Deventer Dagblad |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink