waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Kranswier belangrijk voor helder water

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Kranswier belangrijk voor helder water
HIERDEN - Voor de één een simpel takje groen, voor de ander een schat aan informatie. Onderzoeker Marcel van den Berg kamt met zijn natte vingers voorzichtig door het stuk kranswier dat zojuist uit het Veluwemeer is gevist.

"Kijk, een driehoeksmossel. Die filtreert het water. Erg nuttig." De locatie is ietwat onstuimig. Het Veluwemeer toont zich van zijn wilde kant. Een paar honderd meter verwijderd van de Hierdense "kust" is het voor beide schippers dan ook even flink puzzelen hoe ze het kleine motorbootje en het grote schip van Rijkswaterstaat bij elkaar kunnen krijgen. Maar het lukt.

Onder toeziend oog van Jan van der Perk, projectleider van IIVR (projectnaam voor de nieuwe inrichting van de Veluwerandmeren), klautert onderzoeker Van den Berg op het schip. Zijn duikpak druppelt nog na van zijn snorkeltocht over de bodem van het meer.

"Koud? Ik? Nee, geen last van. Zo"n pak beschermt goed. Vooral in het water."

Even later zal hij weer het meer induiken omdat hij de waterhark is vergeten mee te nemen uit het kleine onderzoeksbootje. En zonder hark geen kranswier.

Samen met drie collega-onderzoekers struint Van den Berg de bodem af die eerder dit jaar anderhalve meter is uitgegraven. Daarna is onder water met paaltjes een aantal proefvakken uitgezet.

In het ene proefvak is de bodem kaal gelaten, in het vak ernaast is kranswierzaad gezaaid en weer daarnaast is een vak wat dieper uitgegraven waarna de oorspronkelijke bovenlaag met kranswierwortels, knolletjes en andere plantdelen is teruggelegd.

En nu is het twee jaar - en misschien nog langer - wachten hoe snel het kranswier groeit. Het onderzoek moet uitwijzen wat de beste methode is om kranswier te later terugkeren op de kale bodem van het Veluwemeer en het Wolderwijd.

VAARGEUL

Beide meren worden namelijk op sommige locaties verdiept ten behoeve van de pleziervaart. Het vaaroppervlak wordt uitgebreid; een grote wens van watersporters die nu maar heel beperkt buiten de vaargeul kunnen varen of zeilen.

Maar verdiepen of niet: het kranswier moet terugkomen op de uitgegraven bodem. Het is van levensbelang voor het helder houden van het water.

Wanneer de bodem kaal blijft, ziet witvis - bijvoorbeeld de brasem - de kans schoon om in de bodem te gaan wroeten, op zoek naar voedsel. Op zich geen punt, ware het niet dat daardoor continu zand omhoog wordt gewerkt.

"Het water is na jarenlang troebel te zijn geweest eindelijk helder," vertelt Van den Berg. Dat troebele water werd veroorzaakt door een overpopulatie witvis en een tekort aan kranswier.

"Oude IJsselmeervissers spreken beeldend over "dik water". Dat troebele water werd zienderogen helderder nadat beroepsvissers aan het eind van de vorige eeuw intensief op witvis visten en het afvalwater gezuiverd werd van fosfaten."

Bijna zeventig procent van beide meren is nu bedekt met wier. Hierdoor lijkt de bodem een beetje op een alpenweide waar het gras wild kan woekeren. Kranswier zorgt ook voor mosselen die het water zuiveren van bijvoorbeeld algen of slib. Ook andere waterdiertjes nestelen zich in de slierten en dienen als voedsel voor de vissen.

Met liefde voor de vegetatie meten de duikers onder water de plantjes op. Per twee meter wordt ieder proefvak - dat vijftig bij vijftig meter meet - bekeken. En dat drie keer per jaar; in het voorjaar, de zomer en het najaar.

KIEMTIJD

Hoewel het onderzoek nog maar net van start is gegaan, kan Van den Berg al wel zeggen dat het resultaat vooralsnog tegenvalt. "Ik denk dat het te maken heeft met de kiemtijd van de zaden. We zijn een paar weken te laat begonnen met de proef. De kiemtijd was toen waarschijnlijk voorbij, zodat we een jaar moeten wachten om de werkelijke groei te kunnen meten."

IIVR-projectleider Van der Perk houdt in ieder geval rekening met vertraging.

"De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor Rijkswaterstaat van groot belang. Het gaat om vele hectares die we willen uitgraven. Kranswier zaaien is goedkoper dan de bovenste bodemlaag met stukken plant weer terugplaatsen. Er hangt dus ook een financieel plaatje aan. Als blijkt dat we volgend jaar nog te weinig weten, moeten we het onderzoek maar met een jaar gaan verlengen."
datum: 7 augustus 2002 | bron: Apeldoornse Courant |  rubriek: kwaliteit

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink