waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bodems Zwolse grachten erg vuil

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bodems Zwolse grachten erg vuil
ZWOLLE - Veilig, gezond en schoon. Op Zwolse waterbodems zijn die drie woorden voorlopig niet van toepassing. In veel Zwols water ligt een laag van 1,70 meter vervuilde bagger. Daar komt de komende jaren verandering in, want gemeente, provincie, waterschap en rijkswaterstaat gaan miljoenen euro’s in het uitbaggeren van watergangen steken.

 Daartoe werd gistermiddag aan boord van de Hanzestad een intentieovereenkomst ondertekend, die een meerjarenplan moet opleveren. Wethouder Gerard van Dooremolen vergeleek het uiterlijk van de stad met fraaie kleding. ‘Maar in het ondergoed zit een scheur’. Hij doelde op de bodemvervuiling. ‘Het is iets wat men niet ziet, maar de onderbroek zit vol vervuilde bagger.’

Daar kan snel verandering in komen. Vijf jaar geleden werd een aanzet gegeven, maar de complexe materie vergde een lange voorbereidingstijd. Eerder al vonden gemeente, provincie en waterschap elkaar in de aanpak van de ernstige vervuiling in Achtergracht (bij De Spiegel) en Thorbeckegracht. Die miljoenenklus, onder meer nodig om ‘anderhalve eeuw ellende’ van de voormalige gasfabriek op het Noordereiland weg te halen, wordt volgend jaar aangepakt. Het idee aansluitend de rest van stadsgracht, Zwarte Water, Nieuwe Vecht, Almeloos Kanaal en - toch ook al licht verontreinigd - Zwolle-IJsselkanaal aan te pakken. ‘Je moet direct doorgaan, want anders loopt het gat weer vol’, bepleitte Van Dooremolen.

Aan Overijssels gedeputeerde Theo Rietkerk zal het niet liggen. De provincie wil tot en met 2010 fors meebetalen aan saneringsprojecten. Zwolle was er als eerste bij, maar in de eerste helft van volgend jaar zullen vergelijkbare intentieovereenkomsten met Deventer, Almelo en Steenwijk worden afgesloten.
 
Aan de orde is nu eerst onderzoek, dat nog beter in beeld moet brengen wat er precies op de waterbodems ligt. Het globale beeld is verontrustend, want dijkgraaf Sybe Schaap van waterschap Groot Salland gaat uit van 550.000 kuub matig tot zwaar vervuilde bagger. Gelukkig kan dit worden afgevoerd naar het depot in het Ketelmeer. De rekening komt echter zeker boven de veertig miljoen uit, is de verwachting. Wat echter kan helpen is dat ook Rijkswaterstaat gaat participeren. Directeur Annette Augustijn van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kon gisteren melden dat het Zwolse water bij de betreffende ministeries al is aangemeld als saneringsproject.

datum: 2 december 2006 | bron: De Stentor |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink