waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, WL | Delft Hydraulics legt grasmatten op bodem Ketelmeer

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
WL | Delft Hydraulics legt grasmatten op bodem Ketelmeer
Maandag 19 september worden op de bodem van het Ketelmeer drie grasmatten gelegd voor onderzoek naar de effecten van een nieuwe milieuvriendelijke manier van baggeren in zeegrasgebieden. WL | Delft Hydraulics onderzoekt in samenwerking met Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied, Ballast Van Oord Grondstoffen VOF en Cubic Square BV of het mogelijk is om te baggeren zonder dat er onherstelbare schade aan de zeegrasvegetatie ontstaat.

Twee duikers zullen de grasmatten stevig vastpinnen op de bodem. Enkele dagen daarna zal met de innovatieve baggertechniek een dieper gelegen zandlaag onder de grasmatten worden weggezogen. De techniek wordt sub-o-suctie genoemd – een soort ‘liposuctie’ van de bodem. De effecten van de bodemverzakking op de grasvelden zullen worden gemeten. De stevigheid van zeegras wordt nagebootst met graszoden, die geschikt zijn voor de aanleg van sportvelden.

Het terugbrengen van schade aan zeegrasvegetaties zou een succesvol resultaat van de innovatieve techniek zijn. Daarnaast kunnen kosten worden bespaard omdat dure restauratiemaatregelen niet nodig zijn. Om schade aan zeegrasvelden te voorkomen, worden er meestal geen vergunningen verstrekt voor commerciële zandwinning in zeegrasgebieden. Toch zijn baggerwerkzaamheden in zeegrasgebieden soms noodzakelijk, bijvoorbeeld voor uitdieping van meren en geulen, aanleg of uitbreiding van havengebieden of het commercieel aantrekkelijk maken van nieuwe zandwingebieden.


datum: 19 september 2005 | bron: Waterland.net |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink