waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Rondje varen in grachtEN Leeuwarden kan weer

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Rondje varen in grachtEN Leeuwarden kan weer
LEEUWARDEN – Een rondje varen door de grachten van de historische Leeuwarder binnenstad is sinds vrijdag weer mogelijk. Een pomp op het Schavernek maakte het varen van een rondje sinds 1974 onmogelijk. Het apparaat blokkeerde de doorgang tussen de grachten van de Nieuwestad naar het Schavernek. Gisteren is het apparaat uit de gracht getakeld.

De pomp zorgde jarenlang voor de doorstroming van het water in de Leeuwarder grachten. De extra doorstroming van het water was nodig, omdat het water in de binnenstad veel vuiler is dan daarbuiten. Veel vaker dan in de rest van de stad moesten de riooloverstorten in de binnenstad namelijk afvalwater en overtollig regenwater lozen op het oppervlaktewater. Dit heeft te maken met de drie terpen in het hart van de Friese hoofdstad.

Het hoogteverschil zorgt ervoor dat regenwater met een flinke vaart de kolken in spoelt. Dat kunnen de riolen niet snel wegpompen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de rand van de stad. Er moest dus vaak worden overgestort in de grachten, wat als nadeel had dat de grachten vaak stonken. Rondom de binnenstad zijn de laatste maanden twee zogenoemde bergbezinkbassins aangelegd. In de bassins, aan het Blokhuisplein en de Wissesdwinger, kan 100 kuub water worden opgevangen voordat het wordt doorgepompt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er hoeft dus niet meer te worden geloosd op de stadsgrachten, en de pomp in het Schavernek kan voortaan gemist worden.

Het is een van de stappen die de gemeente Leeuwarden doet om de waterrecreatie in de stad aantrekkelijker te maken. Leeuwarden steekt miljoenen euro’s in het project de Blauwe Diamant. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Europese en rijkssubsidies. De afgelopen weken zijn baggeraars in opdracht van Wetterskip Fryslân bezig het vervuilde slib van de grachtbodems te graven. Doordat jarenlang het vuile straatwater de grachten in spoelde, is de bagger flink vervuild. Ook de lozingen van het riool vervuilden de waterbodem.

Het baggeren en het veranderen van het rioolstelsel moet er uiteindelijk voor zorgen dat het water in de grachten net zo schoon wordt als de rest van de Friese boezem. ,,Schoner zelfs”, vertelt Wopke Bosch van de gemeente Leeuwarden. ,,We zijn bezig schermen te ontwikkelen, die aan de uiteinden van de binnenstadsgrachten worden geplaatst. Het water in de grachten maken we nog schoner door er gezuiverd water in te laten stromen.” Bosch noemt de schermen ‘doorvaarbare weerstanden’. ,,In de grachten wordt een aluminium frame onder water gelegd. Boten met een diepte van maximaal een meter kunnen door een 3,5 tot 4 meter brede sleuf varen. Die sleuf wordt afgedekt met stevige kunststof flappen. De flappen zitten dus onder water en moeten nauwelijks water doorlaten”, legt Bosch uit. Het systeem moet nog worden getest. Het is de bedoeling in juli de doorvaarbare weerstanden bij de Weaze aan te leggen.


datum: 22 maart 2003 | bron: Friesch Dagblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink