waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Groningen hoogt afgegraven wierden op

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Groningen hoogt afgegraven wierden op
Groningen - De provincie Groningen gaat de duizenden jaren oude wierden die de afgelopen decennia onder meer door boeren zijn afgegraven, herstellen. Dat heeft de Groningse gedeputeerde H. Bleker bekendgemaakt. De wierden (terpen) zijn woonheuvels waar soms 2000 jaar op werd gewoond, gebouwd, begraven en geploegd.

Ongeveer 150 jaar geleden ontdekten boeren dat de vruchtbare wierde-aarde zeer geschikt was als meststof. Sindsdien ging het snel met het afgraven. Ongeveer de helft van de wierden is verdwenen. Ruim tien jaar geleden begonnen de eerste pogingen tot herstel, maar het bleek lastig om geschikte grond te vinden. Volgens Bleker is dat nu voudiger geworden. In Groningen is vorig jaar een ‘grondmeester’ aangesteld, die de vraag naar en het aanbod van grond coördineert. Hij weet het meteen zodra er grond vrijkomt bij weg- of andere werkzaamheden en zal nu worden ingeschakeld om die grond direct veilig te stellen voor het ophogen van de oude wierden. Niet alleen wierden maar ook beschadigde dijken en essen (bouwlanden daterend uit de Middeleeuwen) komen verhoging in aanmerking.

Groningen wil zich richten op wierden die voor een groot deel zijn afgegraven of die uitgesproken steile kanten hebben gekregen. Dat zijn er ruim 85. De provincie schat dat uiteindelijk 25 wierden daadwerkelijk worden aangepakt en 38 nadrukkelijk níet. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer een afgegraven wierde belangrijke landschappelijke kernmerken heeft gekregen. Bij de overige wordt een gedeeltelijke aanvulling overwogen. Voor Fryslân zou de Groninger aanpak ook best geschikt zijn, vindt E. Kramer, voorzitter van de Vereniging voor terpenonderzoek. ,,Het zou op zichzelf heel goed kunnen aanslaan’’, zegt hij. Zolang het maar niet gebeurt als handige mogelijkheid om (vervuilde) bagger kwijt te kunnen, zoals is gebeurd in Raerd.

Wat hem betreft zijn er twee argumenten voor ophoging: bewoners van de nu vaak kleine terpen met steile randen (,,ze groeven vaak letterlijk tot de achtergevel af’’) kunnen nu geen kant op en zouden veel baat hebben met grondaanvullingen, al was het maar voor een aanbouwtje hier en een garagebox daar. Tweede voordeel van aanvullingen is het gunstige effect voor het grondwaterpeil. Door de afgravingen zijn terpen vaak solitaire restheuvels in het landschap waar het water langzaam uit weg zakt. Slecht voor de fundamenten van de bebouwing én voor de organische archeologisch interessante resten (textiel, leer, bot, hout). Esthetiek is wat Kramer betreft geen reden tot ophoging. ,,Schijnverfraaiing zou dat zijn. Je draait er de klok toch niet mee terug. En zo’n steile rand aan een terp: so what . Die zijn allang begroeid; het valt de voorbijganger niet op.’’


datum: 22 oktober 2003 | bron: Friesch Dagblad |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink