waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Verontreinigd slib in depot op de Maat

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Verontreinigd slib in depot op de Maat
EIBERGEN - Uit de oude Berkeltak gebaggerd rivierslib wordt binnenkort opgevangen in een bassin op de Nieuwe Maat in de gemeente Eibergen.

De opslagplaats met een inhoud van duizend kuub wordt op dit moment gebouwd. Het wordt een kuil die is afgedekt met folie, die ervoor zorgt dat de substantie niet in het grondwater terecht komt.

GroenLinks heeft vragen gesteld over de mate van vervuiling van het slib. De partij uitte haar zorg over de veiligheid van het bassin en vraagt zich af of rivierslib valt onder klein chemisch afval. Het gaat hier namelijk om verontreinigd slib uit de zwaarste klasse.

Het antwoord van Burgemeester en Wethouders is geruststellend. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft voor het bassin een milieuvergunning aangevraagd en is er verantwoordelijk voor. De opslag van rivierslib gebeurt strikt volgens de voorwaarden. Het depot wordt bovendien met hekken afgezet, zodat niemand erbij kan komen. Van klein chemisch afval is volgens de gemeente alleen sprake als het gevaarlijke afvalstoffen uit huishoudens betreft.

Het slib wordt niet alleen in het bassin bewaard, het doel is om het anderhalf jaar lang te laten indrogen. De kans bestaat dat het materiaal daarna minder verontreinigd is. Misschien zelfs dusdanig geschoond, dat het opnieuw kan worden gebruikt. Het vocht dat eruit zakt, gaat weer terug naar de Berkel.

Het slib wordt voor en na de opslag gecontroleerd. De kosten voor het opruimen van verontreinigde delen, komen voor rekening van het waterschap. Als de kwaliteit van het slib niet voldoende is, wordt het slib als afvalstof afgevoerd naar een erkende verwerker. De rest wordt hergebruikt. Na anderhalf jaar wordt het depot weer opgeheven.

Ook op het KTV-terrein wordt slib opgeslagen. Hier gaat het echter om licht verontreinigd materiaal. Dat houdt in dat het slib op twintig meter van de waterkant mag worden verwerkt. Hiervoor gelden verder geen eisen en het levert geen gevaar op voor mensen. Dit slib wordt gebruikt voor het dempen van een deel van de Berkel. Op die plek verrijst in de toekomst een nieuwe woonwijk.


datum: 23 februari 2004 | bron: De Twentsche Courant Tubantia |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink