waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Microcystine bepaling met snelle Elisa screening

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Microcystine bepaling met snelle Elisa screening
Microcystines zijn hepatotoxines die worden afgescheiden door blauwalgen. Er zijn intussen vele artikelen verschenen over blauwalgen en toxines. Blauwalgen ofwel cyanobacteriën komen van nature voor in oppervlaktewateren, maar vooral tijdens warme windstille dagen maken ze een enorme bloei door, resulterend in drijflagen. De geproduceerde toxines omvatten meer dan 60 verschillende verbindingen die ofwel neurotoxisch of hepatotoxisch zijn. Gezien de acute en chronische toxiciteit van de microcystines, kunnen hoge concentraties blauwalgen een gevaar voor de gezondheid opleveren, vooral in gebieden met veel watersport.

Om de situatie in Zeeland  in kaart te brengen werd in 2000 voor de directie Zeeland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) door Elti Support (Drieskensacker 12-10, Nijmegen) een onderzoek gestart naar het voorkomen van microcystines in de Zeeuwse wateren.

Als detectie/bepalingsmethode werd gekozen voor de Elisa test van SDI (microLAN), omdat deze methode het voordeel heeft dat zeer snel een resultaat wordt verkregen, dat er zeer kleine volumina voor de analyse nodig zijn en dat er weinig voorbehandeling van de watermonsters vereist is. In het rapport van Elti Support (Bepaling van Microcytines in oppervlaktewater en drijflagen met behulp van een immunoassay) wordt de gevolgde werkwijze beschreven en de resultaten, die verkregen werden met Elisa, voor regelmatig genomen monsters van oppervlaktewater en drijflagen. De monstername vond plaats op drie locaties in Zeeland.

De Elisa test bleek uitermate geschikt te zijn voor een snelle screening van water op de aanwezigheid van microcystines. De goede intra-assay en inter-assay variatie waren een maat voor de betrouwbaarheid van de test. Beide parameters voldoen aan de norm. De gevoeligheid van de Elisa test bleek ruim voldoende voor het beoogde doel.

Een alternatief voor de Elisa test is HPLC. In vergelijking met de HPLC-bepaling heeft de Elisa het voordeel van een veel kortere duur van de assay. Bovendien is een veel kleiner volume monster nodig voor de Elisa. Bovendien kan met HPLC ook slechts een paar van de toxines bepaald worden door het ontbreken van standaarden.
De gebruikte Elisa test is dus uitermate geschikt voor een snelle screening van water op de aanwezigheid van microcystines. Omdat uit de resultaten blijkt, dat drijflagen altijd zeer hoge concentraties aan totale microcystines bevatten, kan gesteld worden dat, wanneer deze aanwezig zijn er zeker een gevaar voor de gezondheid aanwezig is. De concentratie in normale oppervlaktewater varieert en, wanneer zeer snel resultaat gewenst is, kan in de toekomst de bepaling van normaal oppervlaktewater direct uitgevoerd worden, terwijl die van drijflaagmonsters eventueel uitgesteld kan worden. Hierdoor wordt de duur van de analyse beperkt tot één dag, hetgeen zeker in warme perioden voordelig kan zijn.

Meer informatie over de Elisa test van SDI of het hier beschreven artikel kunt u per fax, telefoon of e-mail opvragen bij microLAN.


datum: 24 maart 2003 | bron: microLAN |  rubriek: meten en analyseren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink